Dr. İsa Kerem Bayırlı: A Universal Theory of Concord

2010 yılında ODTÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Programında yüksek lisans eğitimine başladı ve bu programı, Ayna Kuramı temelinde eylemlerin ve soneklerin bir analizini önerdiği yüksek lisans tezi ile bitirdi. 2012 yılında MIT Dilbilim Bölümünde doktora programına kabul edildi. 2017 yılında ad öbeği içi uyum üzerine yazdığı doktora tezi ile bu bölümden mezun oldu.

Orhan Demir: İkinci Dilde Biçimbilimsel İşlemleme

2009 yılında Başkent Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden, 2012 yılında ikinci dilde anlam belirsizliklerinin sözdizimsel işlemlemesi üzerine yaptığı çalışmayla ODTÜ İngiliz Dili Öğretimi yüksek lisans programından mezun oldu. Aynı bölümde doktora programına devam etmektedir. Tez konusu, ikinci dilde biçimbilimsel işlemlemenin davranışsal ve nörolojik incelenmesidir.

Mehmet Akkuş: Tehlike Altındaki Diller Bağlamında Türkiye: Toplumdilbilimsel Bir Bakış

İngiliz Dili Öğretimi alanında yüksek lisans mezunu olup şu an ODTÜ'de İngiliz Dili Öğretimi ve Ankara Üniversitesi DTCF'de Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanlarında doktora eğitimine devam etmektedir. İlgi ve çalışma alanları içerisinde Algısal Çok Dillilik, Dil Değinimi, Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve kullanım-odaklı dilbilim bulunmaktadır.


Son Güncelleme:
01/04/2018 - 19:58